Fix: warning: method redefined; discarding old default_dir and Premature end of script headers apache errors with Ruby CGI

احتجت في الفترة الأخير كتابة سكربتات CGI بلغة الروبي و قد لاحظت ظهور خطأ 50X من الأباتشي عند الذهاب للسجلات الخاصة بالأباتشي وجدت السطرين التاليين: السطر الأول [Thu Apr 09 08:10:55 2015]  [client 2.89.87.139] /usr/lib/ruby/1.9.1/rubygems/defaults.rb:96: warning: previous definition of default_bindir was here الحل عند تحديد مسار الروبي في السكريبت لا تضع

Ruby | Send HTTP Post request with custom headers

require ‘net/http’ require ‘uri’ uri = URI.parse "http://example.com/Pages/PostPage.aspx" headers =                 { ‘Referer’ => ‘http://example.com/Pages/SomePage.aspx’,                   ‘Cookie’ => ‘TS9e4B=ae79e03bef6f5e37b80efe; WSS_FullScreenMode=false; ASP.NET_SessionId=rxuvhxsrm3lqhb2fa1yk5dam’,                   ‘Connection’ => ‘keep-alive’,    

Ruby | Convert ASCII to Hex

هنا سأضع أكثر من طريقة لتحويل حروف ASCII إلى Hex في هيئة \x . الحروف ABCD هي الكلمة اللتي تريد تحويلها لتحويل حرف واحد ‘\x’+("A".unpack(’H*’)[0]) ملاحظة : الرموز *”” هي نفس تنتيجة .join "ABCD".unpack(’H*’)[0].scan(/.{2}/).map {|h| ‘\x’+h }.join "ABCD".split("").map {|h| ‘\x’+h.unpack(’H*’)[0] }*"" "ABCD".split("").map {|c|’\x’ + c.ord.to_s(16)}.join "ABCD".split("").map {|c|’\x’ + c.ord.to_s(16)}*"" puts