Create Web server by ruby from one line

أنشئ web server بلغة الـ Ruby في سطر واحد ruby -run -e httpd /var/www/ -p 5000 – استبدل المسار “/var/www/” بأي مسار تريده…

Ruby | Execute system commands

  exec exec(‘ls’)   system system(‘ls’)   ` ` `ls`   %x{ } %x{ls}   %x$”$ %x$’ls’$   IO.popen IO.popen("ls") { |f| puts…

Force RubyGems to use HTTP

قد تحتاج أن تنزل مكتبات روبي باستخدام gem ولكن أحيانا تجد صعوبة في تنزيله من النسخة المشفرة للموقع بسبب وجود بروكسي أو أي…